Allmänna villkor

Senast uppdaterad 2018-12-24

Cookies

Möbelcirkeln använder cookies för att hålla reda på om du är inloggad på sidan eller ej.

Innehåll

Respektive kund ansvarar för innehållet deras användare lägger upp på registret. Möbelcirkeln AB granskar inte inlagda annonser och bilder, men förbehåller sig rätten att radera innehåll som bryter mot lagen eller på annat sätt är opassande inom ramen för användningen av tjänsten.

Abonnemang

Tjänsten säljs till större organisationer, såsom kommuner, i abonnemangsform. I abonnemanget ingår bland annat att Möbelcirkeln AB ser till att tjänsten är nåbar via internet, och kan användas för att lägga upp och administrera annonser om återbruk av möbler inom en organisation. Abonnemangen löper initialt med en bindningstid på 36 månader, därefter 12 månader löpande.

Funktioner

Möbelcirkeln AB förbehåller sig rätten att förändra tjänsten genom att införa förbättringar, buggfixar och ny funktionalitet. Sådana förändringar kan baseras på önskemål från användarna, lagkrav eller vara en del av produktutvecklingen.

Kunden ansvarar för att användarna har korrekt installerade och uppdaterade webbläsare för att använda tjänsten.

Om tjänsten inte fungerar enligt specifikation och därmed allvarligt påverkar kundens användande av tjänsten skall Möbelcirkeln AB åtgärda dessa problem skyndsamt. Möbelcirkeln AB förbehåller sig rätten att bestämma på vilket sätt fel skall avhjälpas.

Tillgänglighet

Möbelcirkeln AB arbetar för att följa riktlinjerna om tillgänglighet på hela webbtjänsten. Undantaget kan vara externa tjänster och vissa administrativa avdelningar av tjänsten som inte är avsedd för publik användning.

Kundens data

Kunden har samtliga rättigheter till sin egen data. Möbelcirkeln AB äger rätt under abonnemangstiden att använda datan inom ramen för tjänsten.

Enskilda användare har rätt att anonymiseras eller tas bort helt om de så begär i samband med avslut av konto.

Support

Möbelcirkeln AB tillhandahåller support till kundernas kontaktpersoner eller IT-avdelning, men inte till enskilda användare av tjänsten. Support sker via e-post eller telefon på kontorstid.

Immateriella rättigheter

Möbelcirkeln AB äger rättigheterna till produktens källkod.